ซ่อมคอมพิวเตอร์

เรียนรู้การวิเคราห์ปัญหาอาการเสียของคอมพิวเตอร์ทุกชนิด สามารถแก้ไข และติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมต่างๆ จนสามารถใช้งานได้